aktualności

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA System

KA System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury+), HESTIA (Jupiter), HDI, InterRisk, Link4, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), PZU, TUZ, UNIQA, Warta, Wiener, You Can Drive (Jupiter+).

Serwisy w przygotowaniu AXA.

Aktualności 26 maja 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.20) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 8 maja 2020, aktualizacja 22 maja 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.19) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • dodanie możliwości dodania dokumentu polisy na wykazie operacji kartoteki podkładki agenta,
 • zmiany w obsłudze statusu wiadomości w SMS PLANET,
 • zmiana w wyświetlaniu wykazu szablonów korespondencji dla SMS na formularzu wyboru szablonu do generowania korespondencji,
 • poprawka wydruku faktury,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa HESTIA/MTU/YCD,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiana sposobu otwierania kartoteki polisy z wykazu operacji podkładki agenta,
 • dodanie parametrów filtrowania według danych podkładek agenta oraz towarzystw dla wykazu dziennika poczty,
 • rozszerzenie zakresu danych wykazu agentów,
 • poprawa działania obsługi korespondencji seryjnej dla dziennika poczty,
 • szereg drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 22 kwietnia 2020, aktualizacja 24 kwietnia 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.18) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • dodanie możliwości generowania dokumentu NOTY z modułu przepływów finansowych,
 • dodanie eksportu danych wykazu faktur do pliku w formacie JPK FA,
 • dodanie modułu wykazów analitycznych (porównanie danych dla 2 zakresów dat),
 • poprawka błędu wykazu uprawnień agentów,
 • poprwka błędu słownika Eurotax,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • zmiany w module analizy (dodanie analiz dla agenta oraz automatycznych podsumowań),
 • zmiany w obsłudze statusu wiadomoci w SMS PLANET.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 2 kwietnia 2020, aktualizacja 7 kwietnia 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.17) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
 • dodanie obsługi zasobu archiwum dla repozytorium serwera dokumentów,
 • dodanie nowych i modyfikacja zakresu danych kartoteki pojazdu danych wstępnych kalkulacji (m.in. informacje dotyczące importu pojazdu z zagranicy),
 • dodanie kolumny symbolu rozliczenia z agentem na wykazie operacji podkładki towarzystwa,
 • rozszerzenie zakresu kolumn wykazu agentów (strona www preferowana, strona www agencyjna),
 • aktualizacja obsługi serwerów MSSQL,
 • dodanie podpowiedzi dla starego hasła na formularzu zmiany hasła,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI/PROAMA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
 • zmiana formatowania numeru kodu pocztowego na wykazie agentów i podmiotów,
 • poprawka błędu wydruku aneksu,
 • poprawka błędu pobrania numeru VIN na kartotece kalkulacji,
 • poprawka błędu otwarcia kartoteki konta SMS API,
 • poprawka błędu zapisu identyfikatora sms dla serwisu SMS PLANET.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość