aktualności

UWAGA! Komunikat!

W związku z ogłoszonymi przez rząd zaleceniami, dotyczącymi rozprzestrzenienia się koronawirusa (COVID-19), w celu zminimalizowania ryzyka zasięgu epidemii, postanowiliśmy wprowadzić system pracy zdalnej.

Chcemy zachować dotychczasowe standardy obsługi klienta i reagować na Państwa zgłoszenia tak sprawnie i szybko, jak tylko będzie to możliwe. Mogą jednak występować utrudnienia w kontakcie telefonicznym.

Celem podjętych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa i uniknięcie sytuacji zagrażających zdrowiu naszych pracowników oraz ich rodzin. Decyzja jest ważna do odwołania. W przypadku zmian będziemy informować na bieżąco.

Dziękujemy za wyrozumiałość,
zespół KA System

Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA System

KA System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury+), HESTIA (Jupiter), HDI, InterRisk, Link4, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), PZU, TUZ, UNIQA, Warta, Wiener, You Can Drive (Jupiter+).

Serwisy w przygotowaniu AXA.

Serwisy zastąpione nowymi wersjami Allianz, Generali (Merkury), MTU, MTU (Jupier), Proama (ProAgent), TUZ.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Aktualności 23 marca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.16) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowej wersji serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany na formularzach danych wstępnych kalkulacji,
 • poprawka w module korespondencji seryjnej dla wykazu faktur,
 • poprawka błędu synchronizacji danych kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • rozszerzenie zakresu danych na wykazie agentów (bank, numer konta).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 12 marca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.15) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowego serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS PLANET,
 • aktualizacja serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS API (zmiany sposobu autoryzacji użytkownika API),
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Compensa,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw InterRisk,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Link4,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw TUZ,
 • zmiana w zakresie wprowadzania danych dzieci na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
 • zmiany i poprawki w module kalendarza (korespondencja seryjna, predefiniowane zdarzenia systemowe),
 • zmiana zachowania kontrolki wyszukiwania podmiotu na podstawie identyfikatora,
 • poprawka wydruku wniosku o zwrot składki,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • poprawa błędu krytycznego dotyczącego edycji rozkładu ratalnego ryzyka na kartotece polisy,
 • poprawka błędu wykazu szablonów korespondencji seryjnej w ramach generatora korespondencji seryjnej do wykonania,
 • poprawka błędu funkcji doładowania konta SMS API,
 • poprawka błędu ustawień konta SMS PLANET,
 • poprawka błędu związanego z wystawieniem polisy w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 lutego 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.14) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowego serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+),
 • wydanie nowego serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie kolumn danych kartoteki agenta do wykazu rozliczeniowego operacji oraz wykazu rozliczeniowego według ryzyk,
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. wprowadzenie etapu symulacji składki),
 • zmiany w zakresie wydruku zgody podmiotu (RODO) oraz ankiety potrzeb klienta (APK), dodanie ustawienia określającego czy wydruk drukowany bez podglądu,
 • poprawka błędu uniemożliwiającego uruchomienie programu,
 • poprawka zachowania okna postępu kalkulacji on-line,
 • usunięcie obsługi poprzedniej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (Jupiter),
 • usunięcie obsługi poprzedniej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • optymalizacja silnika kalkulacji on-line.

Dodatki:

 • optymalizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki:

 • dodanie obsługi rodzaju dokumentu "nota księgowa" w module fakturowania,
 • dodanie nowego rodzaju kolumny wykazów (memo),
 • optymalizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość