Nasze plany

Nasze plany rozwoju programu KA2 SYSTEM na najbliższe miesiące.

Aktualnie w trakcie realizacji:

 • dodanie serwisu kalkulacji PZU,
 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania LINK4,
 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania UNIQA,
 • dodanie modułu kalendarza (zdarzenia, zadania, przypomnienia),
 • przygotowanie nowej ulepszonej wersji modułu wniosku/wydruku polisy,
 • przygotowanie APK pod IDD,
 • przygotowanie nowych usług obsługujących serwisy towarzystw,
 • przejście platformy na .net w wersji 4.6,
 • przygotowanie nowego modułu wprowadzania danych polis,
 • wiele, wiele, wiele innych nowości i zmian ...

Niezależnie od powyższych harmonogramów na bieżąco będą wykonywane poniższe prace:

 • poprawianie błędów,
 • realizacja poprawek zgłaszanych przez użytkowników,
 • optymalizacja programu,
 • aktualizacja słowników towarzystw,
 • aktualizacja szablonów kalkulacji,
 • aktualizacja szablonów wydruków