Webservice'y towarzystw ubezpieczeniowych w KA System

KA System posiada wbudowaną obsługę serwisów następujących towarzystw: Allianz, Compensa, Generali (Merkury+), HESTIA (Jupiter), HDI, InterRisk, Link4, MTU (Jupiter), Proama (ProAgent+), PZU, TUZ, UNIQA, Warta, Wiener, You Can Drive (Jupiter+).

Serwisy w przygotowaniu AXA.

Serwisy zastąpione nowymi wersjami Allianz, Generali (Merkury), MTU, MTU (Jupier), Proama (ProAgent), TUZ.

Serwisy wycofane Aviva, Benefia, Liberty Direct.

Nasz system oferuje Państwu coraz szerszą ofertę webservice'ów towarzystw ubezpieczeniowych. Serwisy te pozwalają na wykonanie kalkulacji składki on-line (na tych samych zasadach jak dotychczasowe wbudowane kalkulacje składki). Oprócz kalkulacji składki część serwisów pozwala na przekazanie do zatwierdzenia danych wniosku oraz wydruk polisy ubezpieczeniowej.

Wykaz obecnie zaimplementowanych serwisów z informacją o zakresie zastosowania oraz dostępnych produktach:

 • Allianz (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • Aviva WYCOFANY (kalkulacja składki)
 • Benefia WYCOFANY (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy), produkty:
  • MOTO INFOEKSPERT
  • PAKIET SERWIS
 • Compensa (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • Generali (Merkury) ZASTĄPIONY (kalkulacja składki)
 • Generali Merkury+ (kalkulacja składki, wydruk polisy)
 • HESTIA (Jupiter) (kalkulacja składki, wydruk polisy),
 • HDI (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • InterRisk (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy), produkty:
  • taryfa na warunkach ogólnych
  • pakiet E-MOTO
 • Liberty Direct WYCOFANY (kalkulacja składki, przejście do kalkulacji w portalu)
 • MTU ZASTĄPIONY (kalkulacja składki, wydruk polisy),
 • MTU (Jupiter) ZASTĄPIONY (kalkulacja składki, wydruk polisy),
 • MTU (Jupiter) (kalkulacja składki, wydruk polisy),
 • Proama (ProAgent) ZASTĄPIONY (kalkulacja składki, przejście do kalkulacji w portalu z jednoczesnym logowaniem na konto agenta)
 • PROAMA (ProAgent+) (kalkulacja składki, wydruk polisy)
 • PZU (kalkulacja składki),
 • TUZ ZASTĄPIONY (kalkulacja składki, wydruk polisy), produkty:
  • taryfa na warunkach ogólnych
  • pakiet NASZA RODZINA WYCOFANY
 • TUZ (kalkulacja składki, wydruk polisy)
 • UNIQA (kalkulacja składki, wydruk polisy)
 • WARTA (kalkulacja składki, zatwierdzenie wniosku, wydruk polisy)
 • Wiener (kalkulacja składki, wydruk polisy),
 • You Can Drive (Jupiter+) (kalkulacja składki, wydruk polisy).