Aktualności 3 lutego 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.14) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowego serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+),
 • wydanie nowego serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie kolumn danych kartoteki agenta do wykazu rozliczeniowego operacji oraz wykazu rozliczeniowego według ryzyk,
 • zmiany w silniku kalkulacji (m.in. wprowadzenie etapu symulacji składki),
 • zmiany w zakresie wydruku zgody podmiotu (RODO) oraz ankiety potrzeb klienta (APK), dodanie ustawienia określającego czy wydruk drukowany bez podglądu,
 • poprawka błędu uniemożliwiającego uruchomienie programu,
 • poprawka zachowania okna postępu kalkulacji on-line,
 • usunięcie obsługi poprzedniej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (Jupiter),
 • usunięcie obsługi poprzedniej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • optymalizacja silnika kalkulacji on-line.

Dodatki:

 • optymalizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki:

 • dodanie obsługi rodzaju dokumentu "nota księgowa" w module fakturowania,
 • dodanie nowego rodzaju kolumny wykazów (memo),
 • optymalizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw HESTIA/MTU/YCD (Jupiter/Jupiter+).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.