Aktualności 12 marca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.15) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • wydanie nowego serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS PLANET,
 • aktualizacja serwisu wysyłania/odbierania sms'ów SMS API (zmiany sposobu autoryzacji użytkownika API),
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Compensa,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw InterRisk,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw Link4,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystw TUZ,
 • zmiana w zakresie wprowadzania danych dzieci na formularzu danych wstępnych kalkulacji,
 • zmiany i poprawki w module kalendarza (korespondencja seryjna, predefiniowane zdarzenia systemowe),
 • zmiana zachowania kontrolki wyszukiwania podmiotu na podstawie identyfikatora,
 • poprawka wydruku wniosku o zwrot składki,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

 • poprawa błędu krytycznego dotyczącego edycji rozkładu ratalnego ryzyka na kartotece polisy,
 • poprawka błędu wykazu szablonów korespondencji seryjnej w ramach generatora korespondencji seryjnej do wykonania,
 • poprawka błędu funkcji doładowania konta SMS API,
 • poprawka błędu ustawień konta SMS PLANET,
 • poprawka błędu związanego z wystawieniem polisy w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.