Aktualności 23 marca 2020

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.16) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

  • wydanie nowej wersji serwisu kalkulacji on-line towarzystwa PZU,
  • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
  • zmiany na formularzach danych wstępnych kalkulacji,
  • poprawka w module korespondencji seryjnej dla wykazu faktur,
  • poprawka błędu synchronizacji danych kalkulacji,
  • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki:

  • rozszerzenie zakresu danych na wykazie agentów (bank, numer konta).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

  • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.