aktualności

Aktualności 1 lipca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.8) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie aplikacji mobilnej KA Mobile wspierającej zbieranie dokumentacji w postaci "skanów" dokumentów, zdjęć oraz kodów AZTEC,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 17 czerwca 2019, aktualizacja 18, 26 czerwca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.7) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie menu kontekstowego dla wykazów operacji, zgód podmiotu oraz analiz potrzeb klienta w ramach kartoteki podkładki agenta,
 • dodanie obsługi korespondencji seryjnej dla wykazów operacji, zgód podmiotu oraz analiz potrzeb klienta w ramach kartoteki podkładki agenta,
 • dodanie możliwości powiązania komunikatu do pozycji zgody podmiotu,
 • dodanie obsługi opcji ADF oraz DUPLEX protokołu TWAIN,
 • dodanie możliwości zapisu skanowanego obrazu do formatów PNG, TIFF,
 • rozszerzenie warunków filtrowania wykazu zgód podmiotów,
 • rozszerzenie funkcji zarządzania zgodami podmiotów (dostępne tylko central sieci),
 • nowy wygląd formularza podkładki agenta,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • poprawka błędu krytycznego dotyczącego wycieku pamięci podczas skanowania za pomocą protokołu TWAIN,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (18 czerwca 2019):

 • ustawienia globalne wykazów zostały rozszerzone na podwykazy,
 • poprawka w module podkładki agenta.

Dodatki (26 czerwca 2019):

 • zmiany i poprawki w ramach kartoteki podkładki agenta.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 13 maja 2019, aktualizacja 15, 21 maja 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.6) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji zgody tymczasowej,
 • dodanie wykazu zgód,
 • dodanie wykazu analiz potrzeb klienta,
 • zmiany w dystrybucji ustawień centrali,
 • zmiany w mechanizmie importu danych polisy kontynuowanej na kartotece polisy,
 • zmiany w module podkładek agentów (wprowadzenie statusu zewnętrzna/wewnętrzna dla analizy potrzeb klienta, zgody tymczasowe nie są dodawana do podkładki),
 • poprawki na formularzach dialogowych do wprowadzania pojedynczych wartości (data, tekst, ...),
 • poprawka na formularzu importu dokumentów,
 • poprawka wyświetlania danych na wykazie operacji przepływów finansowych,
 • poprawka w mechanizmie dodawania podmiotu do kartoteki kalkulacji,
 • poprawka w module rejestracji agentów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (15 maja 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • poprawka w module programu partnerskiego dla klientów.

Dodatki (22 maja 2019):

 • dodanie możliwości powiązania analizy potrzeb klienta do polisy z poziomu kartoteki polisy,
 • zmiany w module programu partnerskiego dla agentów (możliwość wyłączenia dedykowanej usługi sklepu, eksport punktów do pliku),
 • zmiana w mechanizmach korespondencji seryjnej (blokada wykonania korespondencji w przypadku braku zgody podmiotu na komunikowanie w określonym kanale dystrybucji),
 • aktualizacja oraz poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK,
 • poprawka mechanizmu anulowania pozycji analizy potrzeb klienta w ramach podkładki agenta.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 2 kwietnia 2019, aktualizacja 8, 9, 11, 16, 17, 26 kwietnia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.5) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu APK (analizy potrzeb klienta),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (8 kwietnia 2019):

 • udostępnienie nowej wersji serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w obsłudze serwisu synchronizacyjnego.

Dodatki (9 kwietnia 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA.

Dodatki (11 kwietnia 2019):

 • zmiany w module programu partnerskiego dla klientów,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • poprawa zachowania pola statusu pozycji zgody oraz analizy potrzeb na kartotece podkładki.

Dodatki (16 kwietnia 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PZU
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

Dodatki (17 kwietnia 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA.

Dodatki (23 kwietnia 2019):

 • dodanie dla rodzaju dokumentu znacznika "jest dokumentem APK" w ustawieniach programu,
 • zmiany w module podkładek (zasady dodawania zgód do podkładki, otwarcie kartoteki podmiotu z podkładki z widokiem zgód, przyjęcie daty wpływu podkładki z dziennika poczty przychodzącej),
 • zmiany i poprawki w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • poprawka zachowania przycisków na formularzach dialogowych do wprowadzania pojedynczych wartości (data, tekst, ...),
 • poprawka do synchronizacji powiązań dla kartoteki APK.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 28 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.4) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module ustawień programu (wprowadzenie informacji o wersji ustawień, zmiany w dystrybucji ustawień do klientów synchronizacji),
 • poprawka w funkcji wydzielenia danych (plików dokumentów),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość