aktualności

Aktualności 19 marca 2019, aktualizacja 20 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.3) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi repozytoriów w serwerze dokumentów programu,
 • dodanie okna dialogowego z potwierdzeniem zamknięcia programu,
 • zmiany w silniku kalkulacji komunikacyjnej (zmiany w obsłudze uprawnień do wykonania kalkulacji, zapisu kalkulacji, pobrania oferty),
 • zmiany w silniku kalkulacji jednoproduktowych,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (10 lutego 2019):

 • zmiany w silniku kalkulacji (dodanie obsługi kodów rabatowych),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwer dokumentów KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 lutego 2019, aktualizacja 20, 27 lutego oraz 4, 7 marca 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.2) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.

Dodatki (20 lutego 2019):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4
  (między innymi dodanie zapisu kalkulacji na portalu, dodanie obsługi zniżek agentów),
 • zmiany i poprawki w module podkładki agenta (między innymi dodanie daty rozliczenia zgody podmiotu),
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany zasad konwersji metod płatności dla polis wystawionych on-line.

Dodatki (27 lutego 2019):

 • dodanie do wykazu agentów warunku braku uprawnień agenta w wybranej firmie oraz towarzystwie,
 • zmiany w mechanizmie tworzenia konta w module programu partnerskiego,
 • poprawka na wykazie danych podmiotów na kartotece polisy,
 • poprawka na formularzu podkładki.

Dodatki (4 marca 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (7 marca 2019):

 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa LINK4.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 5 lutego 2019, aktualizacja 6, 7, 10 luty 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.1) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie modułu kalendarza (spotkania, zadania, przypomnienia),
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module podkładki agenta (dodanie rozliczenia zgód podmiotów),
 • optymalizacja modułu uprawnień agentów w towarzystwach,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK (błąd numeru wznawianej polisy),
 • poprawka w module dokumentów (błąd blokady pobranego obrazu),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (6 lutego 2019):

 • Poprawka błędu powiązania zgód do podkładek agenta.

Dodatki (7 lutego 2019):

 • Poprawka błędu krytycznego w module podkładek agentów.

Dodatki (10 lutego 2019):

 • dodanie rodzaju korekty "plus punkt" dla poziomów w szablonie prowizyjnym,
 • optymalizacja ładowania danych w funkcji edycji szablonów prowizyjnych dla agenta,
 • zmiany w mechanizmie synchronizacji podmiotów.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 stycznia 2019, aktualizacja 14, 21, 23 stycznia 2019

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (4.0) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • migracja programu na platformę .NET 4.6.1,
 • aktualizacja zewnętrznych bibliotek programu,
 • optymalizacja zarządzania zasobami pamięci na wykazach,
 • dodanie wiersza automatycznego filtra na wykazach,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (9 stycznia 2019):

 • aktualizacja kolejności asynchronicznych wywołań serwisów towarzystw w kalkulacji składki,
 • poprawka błędu dostępu do pliku występującego podczas skanowania dokumentów,
 • poprawka błędu komunikacji z serwisem aktualizacyjnymi.

Dodatki (14 stycznia 2019):

 • dodanie wyszukiwania podmiotów w bazę centrali dla kalkulacji jednoproduktowych,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • poprawka błędu wyświetlania wykazu druków dodatkowych oraz wykazu załączników na kartotece polisy.

Dodatki (21 stycznia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA,
 • dodanie pola poprzednie nazwisko na formularzu kartoteki agenta,
 • Zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • poprawka dotycząca danych firmowych na raportach dla wykazów rozliczeniowych.

Dodatki (23 stycznia 2019):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • dodanie pola numeru RAU na formularzu kartoteki firmy (dane dostępne na wykazie oraz w korespondencji seryjnej).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 22 listopada 2018, aktualizacja 5, 11 grudnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.267) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie bezpiecznego zdalnego resetu hasła operatora,
 • dodanie wykazu logów serwisów kalkulacji i polisowania on-line (funkcja dostępna dla central),
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa UNIQA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w mechanizmach naliczania i synchronizacji punktów programu partnerskiego dla klientów,
 • zmiany w module silnika kalkulacji (rozszerzenie zakresu testów danych wstępnych),
 • zmiany w module wniosku i wydruku polisy,
 • modernizacja obsługi serwisów kalkulacji i polisowania on-line,
 • poprawka w funkcji rozksięgowania automatycznego z tolerancją w module statementów prowizyjnych,
 • poprawka błędu importu słowników towarzystw,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 grudnia 2018):

 • poprawa błędu krytycznego komunikacji z usługami programu partnerskiego,
 • poprawka mapowania danych podpinanych z bazy do kalkulacji składki,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • zmiany w module wniosku/polisowania,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (JUPITER).

Dodatki (11 grudnia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • dodanie funkcji formatowania pól danych dat w korespondencji seryjnej,
 • poprawka w funkcji importującej dane podmiotu z kartoteki do formularza kalkulacji.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis internetowy systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość