aktualności

Aktualności 13 sierpnia 2018, aktualizacja 14, 17, 22, 29 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.261) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi dodatkowych druków globalnych,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy ,
 • zmiany w funkcji ustawiania znacznika kontynuacji w agencji w kartotece polisy,
 • zmiany w module testu zatwierdzenia kartoteki polisy,
 • poprawki w module przekazania magazynowego,
 • poprawki w module importu plików CSV,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (14 sierpnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module wniosku/wydruku polisy.

Dodatki (17 sierpnia 2018):

 • poprawki w module kalkulacji jednoproduktowej,
 • poprawki na wykazie punktów w module programu partnerskiego.

Dodatki 22 sierpnia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w module testu zatwierdzenia polisy,
 • poprawki w module statement'ów prowizyjnych,
 • poprawki w module importu wpłat przelewowych,
 • poprawki w module naliczeń punktów programu partnerskiego.

Dodatki (29 sierpnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 9 lipca 2018, aktualizacja 13, 14, 26 lipca oraz 1 sierpnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.260) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa PROAMA (ProAgent+),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (13 lipca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w mechanizmach statementów prowizyjnych,
 • zmiana w mechaniźmie powielania faktur.

Dodatki (14 lipca 2018):

 • zmiany w obsłudze ustawień serwisów towarzystw,
 • poprawka w funkcji tworzenia nowej kartoteki podmiotu z poziomu wykazu wyszukiwania podmiotów,
 • poprawka w funkcji zatwierdzającej polisę (dot. metody płatności) wystawioną przez serwis towarzystwa.

Dodatki (26 lipca 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa InterRisk,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa HDI,
 • poprawka w regułach filtrowania na wykazie podmiotów,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (1 sierpnia 2018):

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • zmiany w module programu partnerskiego,
 • zmiany w module importu wpłat przelewowych,
 • poprawki w module podmiotów,
 • poprawka w module obsługi plików dokumentów (dotyczy serwisu dokumentów).

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line,
 • serwis serwera plików dokumentów.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 3 lipca 2018, aktualizacja 5 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.259) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (JUPITER),
 • dodanie możliwości filtrowania wykazu podmiotów według zgód/oświadczeń,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa,
 • usunięcie obsługi serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa MTU (dotychczasowa wersja),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (5 lipca 2018):

 • zmiany w zakresie obsługi serwisów kalkulacji i polisowania.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

UWAGA! MTU

Uwaga, problemy techniczne po stronie Towarzystwa MTU zostały rozwiązane. Prosimy o weryfikację składek na wydruku polisy.

Aktualności 26 czerwca 2018, aktualizacja 27, 28 czerwca 2 lipca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.258) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie prezentacji komunikatu o obowiązku informacyjnym RODO przed uruchomieniem kalkulacji składki,
 • dodanie informacji o zgodach podmiotu będącego ubezpieczającym na formularzu danych podmiotu w danych wstępnych kalkulacji składki,
 • dodanie rejestracji oświadczeń ubezpieczającego, w przypadku ich braku, przed wykonaniem kalkulacji składki,
 • dodanie zakładki zgód do kartoteki danych podmiotu,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa Compensa,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • optymalizacja funkcji formularza zbiorczej edycji szablonów prowizyjnych dla agenta,
 • zmiany w formularzu rejestracji zgód podmiotu,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (27 czerwca 2018):

 • poprawa błędu związanego z rejestracją zgody na formularzu kalkulacji.

Dodatki (28 czerwca 2018):

 • poprawki na formularzu kalkulacji,
 • zmiany na formularzu zgody/oświadczeń.

Dodatki (2 lipca 2018):

 • poprawa błędu dotyczącego danych prawa jazdy ubezpieczającego związanego z rejestracją zgody na formularzu kalkulacji

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość