aktualności

Aktualności 12 czerwca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.257) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie opcji wskazania innego agenta do automatycznych wznowień (statement'y prowizyjne) na kartotece agenta,
 • dodanie blokady możliwości wykonania nowej lub otwarcia do edycji zapisanej kalkulacji w przypadku braku weryfikacji licencji programu,
 • dodanie blokady edycji pól identyfikacyjnych podmiotu (status prawny, pesel/regon, nazwa/nazwisko i imię) oraz pojazdu (numer rejestracyjny, numer nadwozia) na formularzu danych wstępnych kalkulacji w przypadku powiązania kartoteki z bazy danych,
 • zmiany w logowaniu operatorów do programu:
  • dodana wymagalność silnego hasła dla operatora programu,
  • zmiana hasła co 30 dni,
  • operator "admin" posiada dostęp tylko do funkcji administracyjnych,
 • zastąpienie formularzy edycji kalkulacji poprzednich wersji silnika wydrukiem oferty,
 • dodanie nowego podformularza, w pierwszym kroku, dotyczącego obowiązku informacyjnego oraz zgód na formularzu kreatora wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisów kalkulacji i polisowania towarzystw
  • ALLIANZ,
  • GENERALI,
  • GOTHAER,
  • HDI,
  • MTU,
  • TUZ,
  • WARTA,
 • poprawki na formularzach danych wstępnych do kalkulacji,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 15 maja 2018, aktualizacja 21, 23, 28 maja 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.256) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w silniku kalkulacji,
 • zmiany w module sejfu,
 • zmiany i poprawki w module pobierania dokumentów (m.in. usunięcie krytycznego błędu podczas zapisu wielu skanów do jednego pdf na urządzeniach wielofunkcyjnych Canon),
 • zmiany na wykazie podmiotów,
 • optymalizacja bazy danych,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (21 maja 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

Dodatki (23 maja 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (28 maja 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 10 kwietnia 2018, aktualizacja 11, 13, 15, 17, 27 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.255) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • udostępnienie serwisu polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • zmiany na wydruku dokumentu załącznika do faktury,
 • poprawka błędu skanowania dokumentów do jednego pliku pdf,
 • poprawka błędu sumowania płatności kartą płatniczą na podkładce agenta,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (11 kwietnia 2018):

 • aktualizacja i poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (13 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w module filtrowania wykazów (wklejanie danych do zakresu wartości warunku).

Dodatki (15 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GOTHAER.

Dodatki (17 kwietnia 2018):

 • zmiana (optymalizacja) serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • poprawka w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK.

Dodatki (27 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 13 marca 2018, aktualizacja 21, 26, 28 marca, 3 kwietnia 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.254) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie obsługi serwisu kredytowania składki NewAge,
 • dodanie warunkowego pomijania polis obcych w analizie statement'u prowizyjnego,
 • dodanie (warunkowe) daty sprzedaży na wydruku faktury/faktury kasowej/rachunku,
 • zmiany w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji on-line towarzystwa ALLIANZ,
 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (21 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w module dokumentów,
 • inne drobne zmiany i poprawki.

Dodatki (26 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa GENERALI,
 • poprawki w obsłudze metody płatności modułu wniosku/polisowania.

Dodatki (28 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa INTERRISK (udostępniona kalkulacja wznowienia).

Dodatki (3 kwietnia 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa COMPENSA,
 • zmiany w module statement'u prowizyjnego.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Aktualności 14 lutego 2018, aktualizacja 23 lutego 2018, 5 marca 2018

W dniu dzisiejszym została udostępniona nowa (2.253) wersja programu, zawierająca następujące zmiany:

 • dodanie nowych opcji w module ustawień reguł wyszukiwania polis (statement prowizyjny, przepływy finansowe),
 • dodanie nowych funkcji dla wykazu operacji statement'u prowizyjnego,
 • dodanie ustawień dla modułu dziennika poczty,
 • optymalizacja i automatyzacja procesu rejestracji w programie partnerskim dla klientów,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ,
 • zmiany w serwisie kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa WARTA/HDI,
 • poprawki w module kalkulacji,
 • poprawki na wykazie agentów,
 • poprawki na formularzach wykazów (dot.: funkcji formularza oraz modułu filtrowania),
 • szereg innych drobnych zmian i poprawek.

Dodatki (23 lutego 2018):

 • dodanie kolumn oraz warunków dotyczących rozkładu ratalnego na wykazie polis,
 • zmiany w kreatorze konta programu partnerskiego,
 • zmiany w obsłudze kodów pocztowych (usunięcie podpowiedzi poczty, usunięcie sortowania miejscowości),
 • poprawki na formularzu oferty modułu kalkulacji,
 • poprawka w obsłudze serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

Dodatki (5 marca 2018):

 • aktualizacja serwisu kalkulacji i polisowania on-line towarzystwa TUZ.

W ramach bieżącej wersji systemu należy zaktualizować następujące składniki:

 • program wykonywalny KA2 System,
 • serwis systemu udostępniający moduł synchronizacji on-line.

Zapraszamy do aktualizacji programu oraz słowników, szablonów kalkulacji i wydruków.

Subskrybuj zawartość