aktualności

Aktualności 24 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.17) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Poprawa struktur bazy danych (MySQL).
 • Dodanie informacji o wysokości składki wyjściowej (bazowej).
 • Dodanie nowego rodzaju korekty (rozszerzające możliwości silnika kalkulacji składki).

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 14 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.16) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Dodanie analizy wartości współczynników dla korekt (zniżek/zwyżek), które nie są włączane/wyłączane automatycznie (korekt "ręcznych"). Na wykazie korekty, których współczynniki zostały ustawione automatycznie, są wyróżnione jasnozielonym kolorem. W przypadku braku wyboru współczynnika, dla korekty ustawiana jest wartość najniższa (zniżki/zwyżki) lub neutralna (korekty będące zniżkami lub zwyżkami).
 • Dodanie systemu statystycznego przyspieszającego proces kalkulacji składki.
 • Zmiany w systemie generowania błędów kalkulacji.
 • Poprawka w systemie aktualizacji, po zakończeniu procesu aktualizacji odświeżane są słowniki i szablony używane do kalkulacji, dzięki czemu nie jest konieczne ponowne uruchomienie programu (dotyczy stanowiska, na którym wykonywana jest aktualizacja).
 • Drobne poprawki w formularzach kalkulacji szczegółowych.

W związku z powyższymi zmianami prosimy o aktualizację programu oraz słowników i szablonów kalkulacji.

Aktualności 7 kwietnia 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.15) programu zawierająca następujące zmiany:

 • Po otwarciu zapisanej (przekalkulowanej) kalkulacji wyświetlane są oferta i kalkulacje szczegółowe, które operator może edytować,
 • usprawnienie funkcjonalności wykazu korekt; lista dostępnych wartości dla korekty rozwija się po pojedynczym kliknięciu w kolumnie "Wartość”, do tej pory w celu uzyskania wykazu należało trzykrotnie kliknąć w pole w kolumnie "Wartość",
 • drobne zmiany w wyglądzie kalkulacji szczegółowej,
 • poprawka działania formularza edycji uprawnień operatora.

Zaktualizowane zostały następujące szablony kalkulacji

 • AC PZM,
 • OC PZM.

Aktualności 31 marca 2008

Dostępna jest nowa wersja (1.14) programu zawierająca następujące zmiany:

 • moduł raportowania błędów kalkulacji dostępny na formularzu kalkulacji.

Zaktualizowane zostały następujące szablony kalkulacji

 • OC UNIQA (dodane stawki taryfowe obowiązujące od 1 kwietnia 2008),
 • OC PZU (dodane stawki taryfowe obowiązujące od 1 kwietnia 2008).

Subskrybuj zawartość